Standaard prijslijst 2019

Prestatiecode          Omschrijving                                                                                                     Prijs

1000                          Zitting fysiotherapie                                                                                         €   38,00

1001                          Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling                               €   52,00

1100                          Zitting kinderfysiotherapie                                                                              €   49,50

1101                          Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling                    €   63,50

1105                          Eénmalig kinderfysiotherapeutisch rapport                                                €   42,50

1200                          Zitting manuele therapie                                                                                 €   49,50

1201                          Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling                       €   63,50

1316                          Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen               €   38,00

1317                          Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen.               €   31,00

1318                          Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen                 €   25,00

1319                          Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen    €   22,00

1400                          Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                                      €   62,00

1500                          Zitting oedeemtherapie                                                                                   €   49,50

1501                          Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling                         €   63,50

1700                          Lange zitting voor patiënten met complexe/meervoudige zorgvragen  €   49,50

1775                          Zitting geriatriefysiotherapie                                                                          €   49,50

1776                          Zitting geriatriefysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling                €   63,50

1864                          Intake en onderzoek na screening                                                                €   49,50

1870                          Intake en onderzoek na verwijzing                                                                €   49,50

1871                          Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling      €   63,50

1900                          Eenvoudige, korte rapporten                                                                         €   38,50

1901                          Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten                                            €   65,00

1920                          Telefonisch consult                                                                                          €   13,00

1960                          Niet nagekomen afspraak                                                                              €   28,75

1961                          Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie                                          €   37,35

1962/1963/1964     Niet nagekomen afspraak manuele/oedeem/geriatriefysiotherapie.     €   37,35

                                  Toeslag voor uitbehandeling                                                                           €   14,00

                                   MTT strippenkaart 11 keer                                                                             € 103,00

                                   MTT strippenkaart 22 keer                                                                             € 195,00

                                   Verstrekte verband- en hulpmiddelen, tape, PCM materialen etc.         kostprijs

                                   Fitheidsscreening                                                                                            €   38,00       

 

Op uw behandeling zijn onze Algemene voorwaarden en Privacy policy van toepassing zoals te lezen op deze site of opvraagbaar via de balie in de praktijk.